CLASA PREGĂTITOARE 2016-2017

Personal

 

PERSONAL COLEGIUL GERMAN GOETHE

BUGET  COLEGIUL GERMAN GOETHE - 2016

  1. 1
  2. 2

Examene an școlar 2015-2016

SIMULAREA examenului EVALUARE NATIONALA clasa a VIII a 2016

  • ANUNT SIMULARE Evaluare Nationala

SIMULAREA examenului de BACALAUREAT 2016

BACALAUREAT Secțiunea Germană 2016

BACALAUREAT Național 2016

ADMITERE liceu 2016

EVALUARE Națională clasa VIII 2016: Calendar, Ordin desfășurare, Programa Limba si Literatura Romană, Programa Matematică

EVALUARE Națională clasele II, IV, VI: Calendar, Metodologie, Ordin desfășurare

Evenimente 2014-2015

Prev Next

Comemorarea Armistitiului de la 11 noiembrie 1918

Comemorarea Armistitiului de la 11 noiembrie 1918

                    Marti 11 noiembrie 2014, prescription zi aniversar? a armisti?iului Primului R?zboi Mondial, diagnosis Ambasadorul Fran?ei în România, seek Dl. François Saint-Paul, ?i Dl. Werner Hans Lauk, Ambasadorul Republicii Federale Germania în România, au participat împreun? la o ceremonie de comemorare  a solda?ilor c?zu?i în timpul Primului R?zboi Mondial pe p?mânt românesc ?i a tuturor celor care s-au jertfit pentru Fran?a. Cu acest prilej elevii Colegiului German Goethe fragmente din jurnalul lui Gerhard Velburg ?i au depus o coroan? în memoria eroilor martiri.

Cros în memoria căderii Zidului Berlinului

Cros în memoria căderii Zidului Berlinului

                       În data de 09.11.2014, diagnosis s-a desf??urat la Bucure?ti un cros în memoria c?derii Zidului Berlinului , organizat de Ambasada Germaniei.Elevi ?i profesori ai  Colegiului German Goethe au fost invita?i s? participe la acest eveniment care aminte?te de evenimentele istorice din urm? cu 25 de ani.

Imprimare

Despre Noi

Colegiul German Goethe este școala care continuă tradiția învățământului pentru minoritatea germană din București, fiind înființată cu peste 250 de ani în urmă Școala se află în subordinea Ministerului Educației și Cercetării Științifice și se înscrie într-o rețea de unități de învățământ cu predare în limba germană. Cunoașterea limbii germane este o condiție pentru înscrierea  la aceasta școala.

Conform legislației, toate disciplinele în afara limbii și literaturii române, pot fi predate în limba germană, dacă se asigură de către ISMB repartizarea unor cadre didactice bune cunoscătoare ale limbii germane. În clasa pregătitoare  se începe studiul primei limbi străine - engleza. La sfârștul primilor patru ani de școală elevii vor avea o bază solidă de cunoștințe care le va înlesni tranziția spre  ciclul gimnazial. 

Din clasa a V-a, ca la orice școală din România, fiecare disciplină este predată de către un profesor de specialitate. În funcție de posibilități, unele  discipline sunt încredințate unor profesori veniți din Germania, în baza unui acord bilateral. Astfel, la sfârșitul ciclului primar,  elevii cunosc bazele terminologiei de specialitate  în limba germană.

  Clasele V-VIII au un rol fundamental în formarea elevilor. Aceștia trebuie să-și însușească cunoștințe de cultură generală din cele mai variate domenii, care  urmează a fi verificate la sfârșitul clasei a VIII-a prin examenul de Evaluare națională. În gimnaziu se vor forma deprinderile de lucru care le vor fi necesare elevilor pe tot parcursul vieții școlare.

Colegiul German  J.W. Goethe, cu limba de predare germană le oferă  absolvenților de gimnaziu șansa de a-și continua studiile în limba germană, în cadrul filierei teoretice. Paleta de opțiuni este foarte largă: viitorii elevii pot alege între următoarele specializări:

·         În cadrul profilului real:

o    specializarea matematică-informatică

     specializarea științele naturii

·         În cadrul profilului umanist:

o    specializareai filologie

·         Secția specială

La sfârșitul studiilor absolvenții profilurilor real și umanist  primesc din partea Ministerului Educației și Cercetării Științifice MECȘ diploma de bacalaureat și  pot obține certificatul de competență profesională lingvistică (limba germană). Absolventii profilului real pot obtine si certificatul de competenta profesionala in informatica. Elevii pot obține din partea statului german, în urma susținerii unor probe de examen specifice, certificatul "Deutsches Sprachdiplom"II, în funcție de  nivelul cunoștințelor de limba germană.

Absolvenții secției speciale obțin, după susținerea și promovarea examenului  de bacalaureat , din partea  MECȘ diploma de Bacalaureat, iar din partea statului german diploma echivalentă:Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife.